Gasverket i Värtan har i mer än hundra år bidragit till Stockholmarnas vardag; från ljus till stadens gatlyktor till värme i hemmens spisar. 2011 stängdes produktionen och Gasverksområdet omvandlas nu från stängd industri till öppen stad. På uppdrag av CA Fastigheter har vi projekterat lösningar för el- och tele samt brandskyddet i området, ett projekt med högt ställda antikvariska krav.

Med byggandet av Norra Djurgårdsstaden, ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Europa, sätts det tidigare industriområdet i ett helt nytt sammanhang. I Gasverksområdet ska det ges utrymme för bland annat service, handel, hotell samt Stockholms spårvägsmuseum. Ferdinand Bobergs vackra tegelbyggnader sätter tonen för området. En av områdets byggnader, Hus 8, vann Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2021.

El- och teleinstallationer som uppfyller antikvariska önskemål
Vi har ansvarat för områdets el- och teleprojektering och har projekterat funktionella och flexibla installationer som smälter in i miljön. Stor vikt har lagts på belysningslösningar som uppfyller såväl nutida krav som antikvariska önskemål och skapar en trivsam miljö.

Brandskydd för flexibel användning
De antikvariska kraven innebär bland annat att inga nya öppningar får tas i fasaden, vilket försvårar utrymning. Stor vikt har lagts på att byggnaderna sprinklas och att möjlighet till säker utrymning verifieras med brand- och utrymningssimuleringar genom analytisk dimensionering.

Generalkonsult för Spårvägsmuséet
Läs om PEs uppdrag vid uppförandet av Spårvägsmueet i Gasverksområdet.

Bild: Strategisk Arkitektur