Gasverket i Värtan har i mer än hundra år bidragit till Stockholmarnas vardag; från ljus till stadens gatlyktor till värme i hemmens spisar. 2011 stängdes produktioinen och Gasverksområdet omvandlas nu från stängd industri till öppen stad. PE har det utmanande uppdraget att projektera brandskyddet samt lösningar för el- och tele i områdets byggnader som har högt ställda antikvariska krav.

Med byggandet av Norra Djurgårdsstaden, ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Europa, sätts det tidigare industriområdet i ett helt nytt sammanhang. I Gasverksområdet ska det ges utrymme för ett fungerande vardagsliv med bibliotek, service och handel. Området ska också bli en besöksdestination med gästspelsscen, ett unikt musikhotellkoncept samt Stockholms spårvägsmuseum. Ferdinand Bobergs vackra tegelbyggnader kommer att sätta tonen för upplevelsen.

Brandskydd för flexibel användning
Den största utmaningen med att projektera brandskydd i Gasverksområdet är att förena de högt ställda antikvariska kraven med de krav på utrymning som föreligger på byggnaderna. De antikvariska kraven innebär bland annat att inga nya öppningar får tas i fasaden, vilket försvårar för utrymningen.

Stor vikt läggs på att byggnaderna sprinklas och att möjlighet till säker utrymning verifieras med brand- och utrymningssimuleringar genom analytisk dimensionering. Samtliga byggnader sprinklas vilket förutom brandsäkra byggnader även ger stor flexibilitet vid utformning av de verksamheter som ryms inom byggnaderna. Utan sprinkler hade inte alla byggnader kunnat utformas med den öppenhet och rymd som byggnaderna förtjänar. Att installera sprinkler innebär också att de andra delarna av brandskyddet blir billigare.

Diskreta el- och teleinstalltioner
2019 fick PE utökat förtroende genom ansvar för områdets el- och teleprojektering. För detta teknikområde är det en spännande utmaning att projektera funktionella och flexibla installationer som smälter in i miljön. Stor vikt kommer att läggas på belysningslösningar som uppfyller såväl nutida krav som antikvariska önskemål och skapar en trivsam miljö.

Den första nya verksamheten i Gasverket kommer att öppna hösten 2019.

Läs även om PEs uppdrag vid uppförandet av Spårvägsmueet i Gasverksområdet.