2016-11-04 | Nyheter

Fullsatt branschworkshop förbättrar energieffektiva flerbostadshus

En workshop med syftet att fokusera och hitta lösningar på ventilationsutmaningarna i energieffektiva och lufttäta flerbostadshus samlade i slutet av oktober 70 personer från branschen på Fleminggatan i Stockholm. Workshoppen var en del i uppdraget för Energimyndighetens beställargrupp bostäder, BeBo, som drivs av PE:s tekn dr Per Kempe.

En tredjedel av Sveriges energianvändning går enligt Energimyndigheten till bostäder och lokaler, varav närmare sextio procent går till uppvärmning. Inom fastighetssektorn är möjligheterna stora att använda energin effektivare. Senast den 31 december 2020 ska EU:s medlemsstater se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader, enligt det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda.

- Om några år skall vi bygga nära-nollenergibyggnader, dvs mycket energieffektiva och lufttäta byggnader. För att lyckas med det måste vi ha löst ventilationsutmaningarna för flerbostadshus, säger Per Kempe.

Per Kempe har under de senaste månaderna genomfört tolv djupintervjuer med över 60 personer, bland annat om ventilationsentreprenörernas svårighet med att skapa bra funktion. Även om problem med att bygga tysta tilluftssystem i lägenheterna samt om injusteringen som blir väldigt viktig eftersom det lätt kan bli över- eller undertryck i de lufttäta lägenheterna, med risk för till exempel kondens på ytterglasets insida i de energieffektiva fönstren.

Den viktigaste ventilationsfrågan menar Per är ersättningsluft vid forcering av spiskåpor och spisfläktar:

- Vid forcering av spisfläkt kan man få så stora undertryck att lägenhetsdörren inte går att öppna förrän spisfläkten slås av. Det behövs system för ersättningsluft, så att luftflödesbalansen kan hållas vid grundflöde och vid forcering av spiskåpa/spisfläkt.

På workshoppen presenterade Per Kempe slutsatser från intervjuerna och bjöd in till diskussion kring dessa. Resultatet av workshoppen blir starten för ett fortsatt arbete med ventilationsutmaningar i energieffektiva och lufttäta flerbostadshus.