PEs akustiker har utvecklat akustiklösningarna i SISABs koncept Framtidens förskola. Lösningarna frångår de traditionella med vinster i produktionen. Resultatet är en bullerfri miljö som främjar lärande och reducerar arbetsmiljöskador.

SISAB äger och utvecklar Stockholms skolor och förskolor. Då Stockholm växer så det knakar ökar även behovet av förskoleplatser. För att möta behovet har SISAB utvecklat konceptet Framtidens förskola; en generell förskolebyggnad som kan uppföras på många olika platser med anpassning efter platsens egenskaper och stadsdelarnas önskemål.

Vårt uppdrag är att utveckla konceptet avseende akustik och även att delta i anpassningen av de förskolor som byggs. Målet är en tyst och bullerfri förskolemiljö som främjar barnens språkliga utveckling och lärande. Lösningarna bygger på det utvecklingsarbete som vi drivit tillsammans med SISAB under de tio senaste åren. I arbetet har intervjuer gjorts med personal och elever för att förstå de akustiska utmaningar som finns på förskolorna. 

Traditionellt har förskolor byggts utan adekvat akustikbehandling men med påkostad ljudisolering. Med förbättrad akustikbehandling minskar behovet av ljudisolering vilket leder till besparingar i både produktion och arbetsmiljörelaterade problem. Lösningarna för rumsakustik frångår de traditionella som enbart fokuserar på efterklangstid. 

Idag deltar PE i produktionen av 15 förskolor i Stockholms kommun. Många andra kommuner tar efter konceptet och PE är även engagerade i uppdrag för de flesta kommunerna i Storstockholm, däribland Uppsala, Knivsta, Märsta, Österåker och Håbo.

Läs mer: SISAB.

Uppdraget utfördes av LN Akustik, som är en del av PE. 

Fotograf: Ingemar Edfalk, Skenbild produktion för SISAB.

"Förskolorna har särskilt uppmärksammats av verksamheterna för dess akustik. Istället för att isolera rummen för att dämpa ljud från rummen bredvid har vi i Framtidens förskolor fokuserat på att utveckla akustiken i rummen, vilket gör att buller dämpas vid källan i rummet och att barnen inte behöver höja sina röster."
Citat från https://sisab.se/sv/vara-fastigheter/Byggprojekt-pa-gang/framtidens-forskola/