Framtidens förskola är SISABs koncept med smart och välplanerad miljö för att barn och personal ska få de utrymmen som krävs. PE har tagit fram ett styrdokument för planering och utformning av förskolegårdar inom ramen för konceptet.

SISAB äger och förvaltar merparten av Stockholms stads skolor och förskolor. Konceptet Framtidens förskola ska säkerställa hållbara förskolor där barnens och personalens pedagogiska verksamhet och välbefinnande är i fokus.

Styrdokument för planering och utformning av förskolegårdar
PEs landskapsarkitekter har tagit fram ett styrdokument för planering och utformning av förskolegårdar inom ramen för konceptet. Dokumentet är ett hjälpmedel och en guide som ger förslag på disposition av utemiljön samt tillhörande materialpalett. Här finns en bland annat en förteckning över ett basutbud av utrustning med kostnadsuppskattning samt förslag på zonindelning och placering av komplementsbyggnader på tomten.

Inblick i utemiljöns delar samt kostnad
Målet är att säkerställa en genomtänkt utformning som tillgodoser verksamhetens och barnens behov av en stimulerande, pedagogisk och funktionell utemiljö. Styrdokumentet ska även i ett tidigt skede ge en inblick i utemiljöns delar och en uppskattning om kostnaden.

Erfarenhetsåterföring från tidigare byggda förskolor ligger till grund för styrdokumentet tillsammans med SISAB’s projekteringsanvisningar och goda exempel.