Trollet är en ny förskola i Falköping med fem avdelningar som invigdes 2019. Byggnaden och utemiljön är omsorgsfullt utformade med avstamp i barnens kreativitet och personalens pedagogiska verksamhet.

Utgångspunkten var att skapa en välkomnande, lekfull och hållbar förskola. Byggnaden är planerad utifrån kommunens riktlinjer med en gemensam huvudentré, aktivitetstorg för kreativitet och skapande samt ett pedagogiskt rum för samling och måltider. PEs arkitekter har arbetat med byggnaden och utemiljön från idé till färdigt resultat. PE har även haft rollen som elprojektör.

Tryggt och välkomnande
Byggnadens krökta form skapar en skyddad gård och samlingsplats framför huvudentrén. Gården är det första rum man möts av och den arkitektoniska idén är att förskolan ska stå med öppna armar och signalera ”Välkommen in!”

För att skapa hög igenkänningsfaktor och trygghet för barnen knyter skolbyggnadens utformning an till Falbygdens traditionella faluröda hus. Fasaden är klädd med stående träpanel och lockläkt som bildar ett oregelbundet mönster genom brädornas olika bredder.

Utemiljö som uppmuntrar kreativitet
Utemiljön är variationsrik och uppmuntrar utforskande - här kan man hitta rum i rummen. Uteleken bygger på barnens kreativitet samt personalens pedagogiska verksamhet.

Utformningen är omsorgsfull med fokus på naturmaterial som kubb, bark och sand. Den befintliga vegetationen är bevarad i så stor utsträckning som möjligt och nya växter samt plats för odling har adderats för att skapa en ekologisk mångfald och öka barnens intresse för kretsloppet. Förskolan har även en vinterträdgård som suddar ut gränsen mellan ute och inne.

Låg energiförbrukning
Miljöaspekten har löpt som en röd tråd genom hela projektet, förskolan har bland annat en solcellsanläggning på taket. Resultatet är en energiförbrukning som är 25 procent lägre än vad byggreglerna kräver.

Byggnadens krökta form skapar en skyddad gård och samlingsplats framför huvudentrén.

För att skapa hög igenkänningsfaktor och trygghet för barnen knyter skolbyggnadens utformning an till Falbygdens traditionella faluröda hus.

Utemiljön är omsorgsfullt utformad med fokus på naturmaterial som kubb, bark och sand.

Fasaden är klädd med stående träpanel och lockläkt som bildar ett oregelbundet mönster genom brädornas olika bredder.