Hållbart byggande och människans välmående är den röda tråden vid expansionen av Södra Nyhamnen i centrala Malmö. Byggnaden Foajén uppnådde ambitionen med god marginal och har utsetts till Årets BREEAM-byggnad 2020. PEs miljöexperter har ansvarat för miljösamordning från tidigt skede till färdig byggnad. PE är även ansvarig konstruktör.

Fastighetsägaren Jernhusens vision är att skapa ett grönt och inbjudande kvarter där människor tycker om att arbeta, bo och leva. Kontorshuset Foajén är en av de första byggnaderna i området, belägen i direkt anslutning till Malmö centralstation. Det centrala läget gjorde valet av BREEAM naturligt då det ger möjligheter att jobba med hur bygganden interagerar med staden med goda möjligheter till hållbart pendlande samt inbjudande, hälsosamma och gröna miljöer. För att ytterligare stärka arbetet med fokus på hyresgästernas upplevelse och välmående valdes även certifiering enligt WELL.

Vinnare av utmärkelsen Årets BREEAM-byggnad
Byggnaden har tilldelats priset Årets BREEAM-byggnad 2020 som delas ut av Sweden Green Building Council. PEs miljöexperter har ansvarat för certifieringen inom både BREEAM och WELL från tidigt skede, genom projektering och byggskede fram till färdig byggnad. Stort fokus har lagts på att hitta synergier mellan de båda certifieringssystemen.

Som en del av analysen ingick att identifiera vilka indikatorer som skulle ge mervärde till projektet. Vid en sammanräkning av dessa i BREEAM SE nådde projektet Excellent med god marginal (79,14% mot kravnivå 70 %). Trots möjligheten att släppa några av de mer utmanande indikatorerna valde Jernhusen att arbeta vidare utan att pruta bort några indikatorer då man inte ville sänka ambitionsnivån inom något område.

Exempel på åtgärder som har förbättrat byggnaden

  • Integrerad grönska i fasader samt strandäng på taket med ett 30-tal biotoper. Med hjälp av ett glashus på taket kan husets hyresgäster njuta av takparken även när det blåser kallt.
  • Låg energianvändning, cirka 40 procent under myndighetskraven, vilket motsvarar en energianvändning av cirka 40 kWh per kvadratmeter och år.
  • Cirka 200 kvadratmeter solceller på taket.
  • Samtliga parkeringsplatser har elbilsladdning.
  • Väl tilltagna möjligheter att parkera cyklar i garaget. Separata duschrum, omklädningsskåp och torkmöjligheter finns i källaren.
  • LCA-beräkning av projektets klimatavtryck.
  • LCC-beräkningar av tekniska installationer, stomme och klimatskal.
  • Ett inbjudande trapphus med ljudsättning samt muralmålning för att locka till användande av trapphus framför hiss.
  • En upptänd brasa samt speciellt framtagen ljudsättning välkomnar husets besökare när de kliver in genom entrén.
  • Möbleringen i entrén består delvis av återbrukade samt egentillverkade möbler.

Läs motiveringen till vinsten Årets BREEAM-byggnad 2020 samt intervju med PEs miljöexpert.

Foajén vann utmärkelsen Årets BREEAM-byggnad 2020. PEs miljöexperter har ansvarat för certifieringen inom både BREEAM och WELL från tidigt skede, genom projektering och byggskede fram till färdig byggnad. Bild: Felix Gerlach 2020/Jernhusen

En av åtgärderna för att förbättra byggnaden är integrerad grönska i fasader samt strandäng på taket. Bild: Felix Gerlach 2020/Jernhusen

Kontorshuset är uppfört i anslutning till centralstation och är en av de första byggnaderna vid expansionen av Södra Nyhamnen. Bild: Felix Gerlach 2020/Jernhusen

Stor omsorg har lagts på de allmänna ytorna i huset. En upptänd brasa samt speciellt framtagen ljudsättning välkomnar husets besökare när de kliver in genom entrén. Möbleringen i entrén består delvis av begagnade/återbrukade samt egentillverkade möbler. Bild: Felix Gerlach 2020/Jernhusen