PE erbjuder strategiska analyser och studier i tidiga skeden i fastighetsrelaterade utvecklingsprojekt. Vi leder och stöttar i beslutsprocessen och genomförandet samt är rådgivare i strategiska- och taktiska frågeställningar inom fastighetsförvaltning.

Tjänster inom fastighetsutveckling:

  • Metoder och verktyg såsom lönsamhetsberäkningar, LCC, intervjuer, workshops
  • Rådgivning, styrning och ledning av övergripande förvaltningsfrågor, till exempel energistrategi
  • Rådgivning och ledning i samband med ny- och eller ometablering av verksamheter (hyresgäster)
  • Ledning av process och framtagande av beslutsunderlag i tidiga skeden (projektutveckling)