PEs konstruktörer fick i uppdrag att ta fram systemhandlingar för Europahuset som nu ska byggas om från kontor till bostäder. Förutom lägenheter ska huset också rymma ett nytt parkeringsgarage och lokaler i bottenplanet.

Europahuset ligger på Bäckstensgatan 5 i Mölndal. Huset byggdes i början på 90-talet och skulle då fungera som kontor för Ericsson men endast stommen blev rest och de flyttade aldrig in. Byggnaden stod som ett skelett ett par år innan det blev bestämt att SCA skulle använda den som kontor och man monterade då byggnadens fasad, tak och gjorde klart den invändigt. Sedan dess har Europahuset varit kontor för SCA och Volvo – men nu arbetar fastighetsägaren Balder med att förvandla byggnaden till omkring 240 bostäder.

Byggentreprenören Betonmast kontaktade PE för att få hjälp med systemhandlingar och att styra arkitekterna i deras arbete med att ta fram planlösningen, till exempel att konstatera vart den bärande stommen finns och var den behöver kompletteras. Eftersom lägenheterna ska ut till försäljning i ett tidigt skede ville man också lokalisera eventuella problem och hitta lösningar till dem så tidigt som möjligt för att sedan kunna spika planlösningen. Utöver ombyggnationen projekterade PEs konstruktörer det nya parkeringsgaraget som kommer att ligga under mark.

En utmanande förvandling
Att förvandla ett kontorshus till ett bostadshus är minst sagt utmanande då man måste anpassa befintlig struktur till något helt annat. Europahuset är exempelvis kvadratiskt vilket inte är optimalt för lägenheter. För att ändra husets struktur ska bland annat en innergård skapas. Detta innebär att en stor del av de befintliga HDF-plattorna i husets mitt måste plockas bort. En viktig del blir då att säkerställa stabiliteten eftersom den bärande bjälklagsskivan som ska föra över vindlaster får ett stort hål i sitt centrum. Att bygga om ett hus med bjälklag av HDF-plattor har också sina utmaningar eftersom man inte kan ta hål var som helst på grund av spännlinor.

Ett helt nytt fasadsystem behövde även tas fram då befintlig fasad inte fungerade för bostäder, samt ett system för att fästa in balkonger.

Trapphus i betong och snedstag i stål
Europahuset ska kompletterats med balkar där man får ytterväggar in mot gård och med pelare där arkitekterna har ritat balkonger. Diverse avväxlingar har också tagits fram för att innergården ska kunna ta form och för att ge rum för nya trapphus. Stabiliteten löses genom fler trapphus i betong och genom snedstag i stål.

Genom att behålla husets stomme så långt som det är möjligt och att bygga utfackningsväggar i trä gör också att klimatavtrycket inte blir lika stort som vid nybyggnation.