När Locum skulle förnya entrétorget vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge fick PE i uppdrag att leda såväl projekt som projektering och bygge. Utöver det utförde vi ljusdesign, elprojektering och besiktning samt bidrog med expertis inom betong och stål.

Vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge finns entrétorget. Det byggdes samtidigt som sjukhuset och invigdes 1972. Funktioner har sedan dess ändrats och försvunnit och torget var också i behov av byte av tätskikt på betongskonstruktionerna. Med målet att skapa ett välkomnande och levande torg för patienter, besökare och personal valde därför Locum att göra ett omtag av hela området, inklusive en överdäckning av upp- och nedfarterna till besöksgaraget som ligger nedanför torget samt en uppfräschning av garaget. PE ansvarade för projekt-, projekterings- och byggledning, elprojektering, ljusdesign, besiktning av bygg, mark, stål och el. Vi bidrog även med expertis inom betong och stål. 

Huvudentrén möts av 11 000 passager till och från sjukhuset – varje dag. Den skulle vara tillgänglig för gångtrafikanter samt taxi- och sjuktransporter under hela byggtiden och därför valde man att dela upp projektet i flera etapper med skiftande avstängningar. Den komplicerade miljön krävde noggrann planering i ledningen av projektet och bygget. Två av PEs byggledare var på plats under hela byggskedet och höll en tät kommunikation med sjukhusets drift- och vårdpersonal, besökare samt patienter.

För att ge platsen en känsla av omhändertagande, lugn, till viss del avskildhet samt tydliga riktningar arbetade PE med att belysa området. Ljusdesignuppdraget inleddes med att PE tillsammans med projektets landskapsarkitekter tog fram illustrationer och belysningsprogram. Kärnan i uppdraget var att kombinera den offentliga platsens rörelse och tempo med den intima platsen för rekreation och återhämtning. Genom ett fortsatt förtroende förverkligade och förädlade PE i systemskedet projektets vision.  

Genom projektet valdes uteslutande hållbara material med stor omsorg.

Idag står det nya entrétorget färdigt till glädje för patienter, besökare och personal på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
 

Kärnan i ljusdesignuppdraget var att kombinera den offentliga platsens rörelse och tempo med den intima platsen för rekreation och återhämtning. Detta gjordes genom att noga välja armaturer och placeringar för att uppfylla båda funktionerna. Illustrationen visar entrétorget sett från Hälsovägen.