Temagruppen Sverige AB

Konsultkoncernen Projektengagemang förvärvar Temagruppen Sverige AB. Temagruppen är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. Förvärvet gör Projektengagemang till en av landets största aktörer inom området.

Förvärvet av Temagruppen Sverige AB förstärker marknadspositionen ytterligare och innebär att fler kunder kan erbjudas kvalificerade konsulttjänster.

Under 2015 omsatte Temagruppen 187 miljoner kronor och har drygt 170 medarbetare. Temagruppen erbjuder tjänster inom arkitektur, landskapsarkitektur, projektledning, inredningsarkitektur, stadsbyggnad, processledning, miljötjänster och BIM. Företaget har kontor i Malmö, Norrköping, Uppsala med huvudkontor i Stockholm. Bland kunderna finns privata och allmännyttiga bostads- och fastighetsbolag, statliga verk, kommuner, landsting och byggentreprenörer över hela Sverige.

Förvärvet av Temagruppen är Projektengagemangs hittills största företagsförvärv och stärker även helhetserbjudandet och arbetet mot en mer hållbar samhällsutveckling samtidigt som möjligheterna att attrahera de mest talangfulla medarbetarna förstärks ytterligare. Efter förvärvet blir Projektengagemang den fjärde största aktören inom arkitektur och landskapsarkitektur i Sverige med cirka 200 medarbetare med en ledande ställning även inom projektledning.

Temagruppen Sverige AB är bland annat kända för arbete med inredning av Tele2 Arena, SVT:s nya lokaler i Malmö och Slussens landskapsarkitektur.