Mariestads Elautomatik AB

I september 2016 förvärvades teknikföretaget Mariestads Elautomatik AB. I och med förvärvet stärker Projektengagemang sin konkurrenskraft inom elautomatik.

Mariestad Elautomatik AB är ett teknikföretag som erbjuder tjänster och kompletta åtaganden inom automation och styrning. Företaget har elva anställda i Mariestad och verkar inom bland annat följande segment och branscher – automotiv, energi, process, tillverkningsindustri samt offshore. Exempel på genomförda uppdrag är styrsystem till Adriatic LNG (väldens största offshoregasterminal) och styrsystem till montagepressar för monteringen av partikelacceleratorn i Cern.