PE erbjuder tjänster inom elsystem och kraftsystem vid ny- och ombyggnationer av fastigheter. Vi är specialister inom elcentraler, kanalisation, ledningsnät, eluttag, strömställare, ljusreglering, belysningsinstallationer och elradiatorer. Kraftsystem är en näraliggande specialitet som omfattar bland annat kraftledningar, ställverk och elcentraler.

Utmaningen när det gäller el- och kraftsystem är att hitta en väl avvägd lösning som stämmer överens med kundens behov. En överdimensionerad anläggning blir onödigt kostsam medan en underdimensionerad anläggning inte klarar av att leverera det den ska.

För att hitta rätt nivå inleder vi arbetet med att göra en effektberäkning - för att därefter starta projekteringen. PE har många duktiga, erfarna och engagerade medarbetare som kan göra rätt bedömning av komplexitet och anpassa el- och kraftsystemen därefter. För dig som kund blir resultatet rätt anläggning till rätt kostnad.

Referenser inom El- och teleteknik
Höghuskajen på Söder | Liljeholmskajen, Stockholm
Samverkan för smarta lösningar | Närlundaskolan, Askersund
En stadsdel full av liv | Sergelgatan, Stockholm
Visa fler referenser