CIK (Centrum för idrott och kultur) är det största byggprojektet någonsin i Knivsta kommun. PE var projekt- och byggledare vid uppförandet. ”Vi har uppnått väldigt hög kvalitet till en betydligt lägre kostnad än liknande projekt”, säger Per Liljestrand, projektchef på PE.

Unik byggnad
CIK i Knivsta omfattar idrottshallar, ishall, restaurang, yta för konstutställningar, konsertlokal samt kontor. Första deletappen av anläggningen invigdes enligt tidplan i december 2019. 

Certifierat passivhus byggt i trä
Att bygga energisnålt har gått som en röd tråd genom projektet. Anläggningen är till 95 procent byggd i trä och är certifierad som ett passivhus, vilket ställde höga krav på att bygga tätt och välja rätt material. En utmaning var att hålla de höga energikraven trots att byggnaden inrymmer en ishall. En annan konstruktionsmässig utmaning var den höga takhöjden upp till 10 meter i vissa lokaler.

Förtroende sedan start
PEs uppdrag startade 2014 med att ta fram underlagskalkyler som beslutsunderlag. När projektet sedan startade 2016 fick PE förtroende som projektledare för framtagning av bygglovshandlingar och sedermera upphandlingsunderlag samt kontraktsskrivning för samverkansentreprenad på löpande räkning. Under produktionen var PE byggledare och kontrollansvarig enligt PBL.

Ett starkt team
PE arbetade i nära samverkan med beställaren Kommunfastigheter i Knivsta och entreprenörer som till exempel HMB Construction, GK Rör, Labkyl, Martinsons Byggsystem, Sallen Elektriska, Euro Teaterteknik, Plåtteknik AB samt övriga konsulter i projektet som till exempel Norconsult, AFRY,  Enwerex, Helenius Ingenjörsbyrå och IG Passivhus Sverige.

- Hela teamet gjorde ett fantastiskt jobb. Vi är stolta över att vi uppnådde väldigt hög kvalitet till en betydligt lägre kostnad än liknande projekt. Det är också väldigt roligt att konsertlokalen mottogs med så mycket beröm gällande sin funktion och akustik, här vill jag rikta en stor eloge till arkitekterna på Norconsult AB, säger Per Liljestrand, projektchef på PE.

Bild: Norconsult

Bild: Norconsult