Det nya konceptet Cecil Coworking är en upplevelse utöver det vanliga och resultatet av Hufvudstadens totalrenovering av kontorsfastigheten Skären 9 i centrala Stockholm. PE har ansvarat för innovativa lösningar för ljusdesign och helhetslösningen inom el- och telesystem med bland annat och projektering av solkraftsystem.

Höga krav på design, funktion och finish
Renoveringen av kontorsfastigheten Skären 9 färdigställdes 2021 och omfattade befintlig yta om cirka 12 000 kvm samt tillkommande yta om cirka 3 200 kvm. Hufvudstadens ambition var att förädla fastigheten med mer uthyrbara ytor samt förnya de tekniska systemen. Inom ramen för projektet har Hufvudstaden även utvecklat det innovativa konceptet Cecil Coworking vilket har ställt höga krav på projektteamets lösningar inom design, funktion och finish.

Innovativa lösningar för ljusdesign
PE har ansvarat för ljusplaneringen i allmänna utrymmen samt ytorna inom konceptet Cecil Coworking. I ett tätt samarbete med General Architecture och Stylt Trampoli har detaljerade 3D-illustrationer och provbelysningar utförts för att uppleva ljusets påverkan på material och inredning.

- Vi hade en samsyn kring visionen om att skapa en unik produkt. Vi hade ett mycket bra samarbete mellan arkitekt, inredare, beställare och PE där vi hela tiden strävade efter att hitta den bästa lösningen för att passa Cecil. Här fanns ett stort engagemang och yrkeskunnande som slutligen gjorde att vi lyckades, säger Frida Wijkström, Chef Cecil Coworking, Hufvudstaden.

Arbetet har utförts med stort fokus på att höja inredning och arkitektur samt att skapa en dynamisk och lättorienterad miljö med fokuspunkter och rumsbildning.

- Belysningslösningarna har samspelat med materialval och inredningsdetaljer för att uppå en så dold och avbländad installation som möjligt. Ett exempel är att samtliga glaspartier i korridorer har ett släpljus på gardinen där färgtemperaturen följer dagsljuset vilket skapar en upplevelse av att korridoren har dagsljusinsläpp, säger Lennart Rudhäll, ansvarig elkonsult, PE.

Hållbara installationer och solkraft
PE har projekterat helhetslösningen för el- och telesystem samt solkraftssystem för delad utförandeentreprenad med uppföljning under byggtiden. En betydande del av projekteringen är utförd under pågående byggnation och butikslokalerna har till stor del varit i öppna under byggtiden.

I fastigheten är solkraft installerad i kombination med energilagring och fasbalansering för att optimera nyttjandet av befintligt elservis. Noggranna utredningar och omfattande projektering har resulterat i en bashuslösning för projektet som möjliggör flexibel indelning av lokalerna. Fastigheten certifieras enligt BREEAM-SE.