Inom campus Albano i Stockholm byggs 70 000 kvadratmeter nya universitetslokaler, student- och forskarbostäder samt parker, butiker och restauranger. PE är projektledare och projekteringsledare för universitetslokaler på uppdrag av Akademiska Hus.

Utbildnings- och forskningsmiljön campus Albano kommer att binda ihop Stockholms universitet med KTH och Stockholms innerstad. Projektet är ett samarbete mellan Akademiska Hus, Stockholms universitet, KTH, Svenska Bostäder och Stockholms stad. Arkitekter för universitetslokalerna är Cedervall arkitekter, BSK Arkitekter och Christensen & Co Arkitekter.

Certifierad enligt Citylab
Campus Albano är ett av de första projekten som har certifierats enligt Citylab - ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Certifieringen är ett bevis på ”ett ambitiöst hållbarhetsarbete i planering” (SGBC). För att bli godkänd bedöms 20 indikatorer, bland annat processtyrning, organisation, dialog och samverkan samt att projektet exempelvis erbjuder en blandad bebyggelse, hållbara färdsätt, mötesplatser, gröna ytor, ekosystemtjänster och energisystem med låg klimatpåverkan. Hus 3 är även certifierat Miljöbyggnad Silver.

Inflyttning från 2020
Första spadtaget för campus Albano togs 2015 och första inflyttning planeras till 2020. Campus Albano är uppdelat i två projekt för universitetslokaler där Hus 1, 2 och 4 utgör det ena projektet och Hus 3 det andra. PEs uppdrag omfattar projekteringsledning och projektledning samt administration i båda projekten

Beräknad inflyttning planeras enligt följande:

Hus 3: Våren 2020
Hus 2 och 4: Våren 2021
Hus 1: Våren 2022

Besök Akademiska Hus 3D-visualisering för mer information och bilder: https://campusalbano.se/view/all

Hus 1, vy från parken. Bild. BSK Arkitekter