Tristan da Cunha räknas som världens mest avlägsna, bebodda ö. När den 98 kvadratkilometer stora ön med cirka 300 invånare behövde vårdcentral, tandläkarmottagning och operationsrum anlitades PE av Top Housing för att ta fram VVS-lösningar.

Den brittiska kolonin ligger i mitt i Sydatlanten, cirka 280 mil från Sydafrika. Därför byggdes fläktrum och undercentral för den nya sjukvårdsinrättningen i Sverige i färdiga moduler för att sedan skeppas till destinationen. PEs uppdrag var att projektera och ta fram material för rör- och luftbehandlingsinstallationer. En utmaning låg i att få plats med alla installationer i modulernas knappa yta. Innan modulerna sedan skeppades kvalitetssäkrades de av PE. Monteringen av byggnadens övriga installationer gjordes på plats på Tristan da Cunha av personal utan specifik VVS-bakgrund. Därför projekterades väldigt detaljrika handlingar.

I juni 2017 invigdes sjukvårsinrättningen till glädje för öns invånare som tidigare tvingats ta sig till Sydafrika för kvalificerad sjukvård, en resa på minst sex dagar. Projektet nominerades till finalist i Construction News Awards i kategorin International Project of the Year.

Bild: Top Housing.

Bild: Top Housing.

"Vi har lång och bra erfarenhet av att samarbeta med EVP/PE i Helsingborg, som har stor förståelse för de utmaningar som finns i den här typen av projekt. Därför kommer vi tillbaka när vi har nya projekt och behöver hjälp med projektering av VVS-installationer"
Bengt Eklund
Managing Director, Top Housing Project Management AB