Ett tidigare industriområde vid Telefonplan i Stockholm omvandlas nu till en mångfacetterad stadsdel med benämningen The Brick. PE är projekteringsledare, konstruktör och ansvarig för akustik när Ericssons dåvarande huvudkontor blir bostäder. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och är blåklassad av Stockholms stadsmuseum. 

Byggnaden omfattar totalt cirka 29 000 kvadratmeter, fördelat på åtta våningar samt ett källarplan. PE ansvarar för projekteringen som till stor del sker samtidigt som produktionen pågår. Projekteringen sker i huvudsak från platskontoret och i tät kommunikation med beställaren. Vi stöttar även Andersson Company i deras fråga-svar-hantering gentemot slutkund, är kontrollansvarig enligt PBL samt byggarbetsmiljösamordnare. 

Vi tar fram nya lösningar för betong- och stålkonstruktion för tegelbyggnaden som ursprungligen uppfördes 1970. Beräkningsnormen som rådde då skiljer sig från dagens och vi behöver därför göra tolkningar utifrån de ursprungliga ritningarna. Konstruktionsuppdragets stora utmaning består dock i att den helt nya planlösningen kräver många åtgärder på en begränsad yta.

PEs akustiker säkerställer BBR-kraven på ljudmiljö och bullerskydd. Uppdraget sträcker sig från bygghandlingsskede genom hela byggprocessen. Att bygga 345 lägenheter i en av Sveriges kanske mest trafikutsatta miljöer är utmanande. En hel del provmätningar på olika byggdelar utförs för att anpassa akustiken till kraven för bostäder.

Under 2019 och 2020 kommer de nya lägenheterna om ett och två rum att stå klara för inflyttning. 

Bild: ALM Equity
 

Bild: ALM Equity