Vi har bred expertis inom brand och sedan 2011 erbjuder vi utbildningar inom området – såväl fysiska som online. Utbildningar leds av behöriga ingenjörer inom brandlarm, sprinkler och gas.

Utbildningar i centrala Göteborg med omnejd
Utbildningarna hålls i våra lokaler på Kämpegatan 3 i centrala Göteborg. Vid önskemål håller vi även utbildning i kundens egna lokaler i Göteborg med omnejd.

Utbildningar online
På vår utbildningsplattform tar du del av förinspelade lektioner i din egen takt. Varje lektion följs av frågor och instruktioner för egenstudier. Utbildningen avslutas sedan genom ett digitalt möte med kursansvarig för repetition och du har möjlighet att ställa frågor. Innan diplomet skickas till dig gör du ett enklare kunskapstest.

Så anmäler du dig
Du är välkommen att maila din intresseanmälan till vår kursansvarige eller höra av dig via telefon så hjälps vi åt att hitta en lösning för just dig! 

Maila din anmälan: [email protected] 
Ring Magdalena för mer information: 070-579 44 33 

Om vår kursansvarige
Magdalena Trumstedt har lång erfarenhet av besiktning och utbildningar inom brand, risk och skydd. Hon startade sin karriär år 2006 som brandman och efter ett par år började hon fokusera på förebyggande brandskydd. Idag är hon behörig ingenjör brandlarm och besiktningsman inom området. Hon arbetar med pedagogisk verksamhet och är ett stöd kring brandskyddsfrågor för både verksamhet och fastighetsägare.

_______

Kursutbud Brand 2021

 

 

Anläggningsskötare brandlarm

Kursen är anpassad att utbilda personal som jobbar med brandlarmsanläggningar. Utbildningen ger förståelse om brand, dess risker, förebyggande brandskydd och personskydd, samt kraven som ställs på anläggningsskötaren avseende skötsel och underhåll gällande regelverk.

Målet med kursen är att kursdeltagaren efter avslutad kurs ska känna sig trygg med att ta sig an uppgiften som anläggningsskötare för brandlarm.

Efter avslutad kurs skall anläggningsskötaren ha en god uppfattning om allmänkunskap brand och utrymning, samt ha kunskap om brandlarmsanläggningens uppbyggnad och dess komponenter, funktion och skötsel. Deltagaren skall känna till berörda delar av SBF 110 och delar av lagstiftning.

Innehåll:

 • Lagar (AML, PBL, LSO, LBE)
 • Regelverk. SBF 110, AFS, BBR
 • Allmänkunskap brand och utrymning
 • SBA – hur jobbar jag aktivt med att förebygga brands uppkomst
 • Det automatiska brandlarmet och utrymningslarmet
 • Installation
 • Brandlarmets olika komponenter och dess funktioner
 • Orientering/serviceritningar
 • Underhåll och provningar
 • Kontrolljournalen
 • Anläggningsskötarens uppgifter
 • Undvika onödiga larm
 • Service och besiktning
 • Kunskapsprov

Plats: online samt Kämpegatan 3, Göteborg
Tidsåtgång: heldag

 

Anläggningsskötare sprinkler

Kursen är anpassad att utbilda personal som jobbar med sprinkleranläggningar. Utbildningen ger förståelse om brand, dess risker, förebyggande brandskydd och personskydd, samt kraven som ställs på anläggningsskötaren avseende skötsel och underhåll gällande regelverk.

Målet med kursen är att kursdeltagaren efter avslutad kurs ska känna sig trygg med att ta sig an uppgiften som anläggningsskötare för sprinkler. 

Efter avslutad kurs skall anläggningsskötaren ha en god uppfattning om allmänkunskap brand och utrymning, samt ha kunskap om sprinkleranläggningens uppbyggnad och dess komponenter, funktion och skötsel. Deltagaren skall känna till berörda delar av regelverk lagstiftning gällande sprinkler.

Innehåll:

 • Brandkunskap – Lagar och regler
 • Brandkunskap – Grunder
 • Allmänt om vattensprinkler
 • Sprinklersystem typer och deras funktion
 • Komponenter i anläggningen
 • Dimensionering
 • Vattenkällan
 • Dokumentation färdigställande
 • Besiktning
 • Skötsel och underhåll

Plats: Kämpegatan 3, Göteborg
Tidsåtgång: heldag

 

SBA: Systematisk brandskyddsarbete

Kursen är anpassad att utbilda personal som skall vara brandskyddsansvariga och som skall jobba aktivt med det förebyggande brandskyddsarbetet på arbetsplatsen. Syftet är att få kännedom om vad som krävs för att bygga upp en fullgod organisation samt de arbetsverktyg som underlättar brandskyddsarbetet. Syftet är också att få förståelse för brand och dess risker och vad konsekvenserna kan bli om det förebyggande arbetet missköts.

Målet med kursen är att få kursdeltagaren att känna sig trygg och bekväm med att skapa, arbeta och aktivt förmedla sina kunskaper om förebyggande brandskyddsarbete.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna skapa ett fullgott arbetsverktyg för att kunna genomföra ett brandskyddsförebyggande arbete, deltagaren ska också ha fått kunskap som medför att arbetsrollen som brandskyddsansvarig upplevs trygg och givande.

Innehåll:

 • Grundläggande brandkunskap
 • LSO (Lagen om skydd mot olyckor)
 • Förebyggande brandskyddsarbete
 • Fördjupning SBA
 • Utrymning
 • Brandceller

Plats: Kämpegatan 3, Göteborg
Tidsåtgång: halvdag