SFV totalrenoverar det kulturhistoriskt värdefulla Botanhuset som är en del av Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. PE ansvarar för el, tele och säkerhet - ett uppdrag som kräver stor noggrannhet för att byggnadens stora växtsamlingar ska kunna bevaras för forskning.

Botanhuset färdigställdes 1916 och här bedrivs forskning och förvarande av växtsamlingar inom fanerogam-, kryptogam- och paleobotanik. Byggnaden ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV) och sedan trettiotalet är Botanhuset blåklassad, vilket innebär att byggnaden bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden.

Brett uppdrag
Målet med denna omfattande renovering är att med varsam hand skapa ändamålsenliga arbetslokaler för forskning och god miljö för bevarandet av samlingarna. PE har fått i uppdrag av SFV att projektera utbyte av kraft-, belysnings, tele-, brandlarms-, säkerhets-, åskskydds- samt transportsystem för systemhandling och bygghandling. Vi har även utfört kalkylering av produktionskostnaden efter systemhandling. Hållbarhetsaspekten löper som en röd tråd genom projektet och målet är miljömärkning enligt Miljöbyggnad 3.0.

Viktigt för forskare världen över
I byggnaden finns 4,5 miljoner torkade växter och örter från världens alla hörn – ända från Carl von Linnes tid fram till nutid. Växtsamligen är unik och Naturhistoriska riksmuseet har ett stort utbyte med forskare världen över.

- Den unika samlingen av torkade örter och växter gör renoveringen extra utmanande. Bland annat måste installationerna planeras mycket grundligt och stor noggrannhet och expertis krävs i val av belysning och kanalisation. Växtsamlingarna kräver en speciell miljö för att de ska kunna bevaras för eftervärlden i forskningssyfte, berättar Mikael Johnson och Stefan Jonsson som ansvarar för PEs uppdrag. 

Renoveringen påbörjades januari 2021 och beräknas färdigställas 2022.

Läs mer om projektet på sfv.se

Den idag blåklassade byggnaden Botanhuset färdigställdes 1916. Den unika växtsamlingen gör renoveringen extra utmanande. Bland annat måste installationerna planeras mycket grundligt och stor noggrannhet och expertis krävs i val av belysning och kanalisation.

Naturhistoriska riksmuseet har ett stort utbyte med forskare världen över.

I byggnaden finns 4,5 miljoner torkade växter och örter från världens alla hörn – ända från Carl von Linnes tid fram till nutid.