PE publicerar årligen en bolagsstyrningsrapport. I bolagsstyrningsrapporten beskrivs hur bolaget arbetar med anpassningen mot tillämpning av Svensk kod för Bolagsstyrning (Koden). Bolagsstyrningsrapporterna för de senaste verksamhetsåren finns att läsa i sin helhet nedan.

Bolagsstyrningsrapport 2021 »

Bolagsstyrningsrapport 2020 »

Bolagsstyrningsrapport 2019 »

Bolagsstyrningsrapport 2018 »

Bolagsstyrningsrapport 2017 »

Bolagsstyrningsrapport 2016 »

Bolagsstyrningsrapport 2015 »