Vi spolar fortfarande våra toaletter med dricksvatten och vi samlar inte heller upp vårt regnvatten i stor utsträckning. Hur kan våra byggnader utformas för att på bästa sätt ta tillvara på vatten som resurs?

Uppdraget
Torka och översvämningar blir ett allt större hot för våra städer och för att kunna anpassa oss till klimatförändringar krävs det större fokus på en hållbar stadsmiljö. PE vann 2019 tillsammans med Malmö stad, Lunds universitet och Vejle kommun i Danmark en innovationstävling arrangerad av Climate-KIC. Organisationen är EU:s största organisation för offentlig/privat samverkan och stöttar forskning och innovation inom klimatområdet och hållbar samhällsutveckling. Vinsten ledde till en förstudie om hur fastighetsutvecklare kan arbeta med vattensmarta fastigheter. PEs roll i uppdraget var processledning, hållbarhet, arkitektur och VVS.

Resultatet
Inom ramen för projektet samlades experter inom bland annat VA, VVS, arkitektur och fastighetsutveckling för en workshop som bland annat resulterade i en sammanställning av vattenresurshållande system i Sverige och internationellt. Projektet visade även på att ett flertal fastighetsutvecklare är positiva till att arbeta med vattenfrågan men att det finns ett stort behov av pilotprojekt. Genom uppdraget har vi ett plattform och kunskap som ger oss möjlighet att tillsammans med fastighetsutvecklare definiera strategier och pilotprojekt som kan stärka en hållbar fastighetsutveckling.