De senaste åren har teknikutvecklingen inom belysningssystem gått snabbt och vi har fått helt nya verktyg för att skapa en bra ljusmiljö. PE arbetar med alla typer av projekt, så som ny- och ombyggnationer, riktade energieffektiviseringsåtgärder samt konstnärliga utsmyckningar.

Med rätt val av armaturer, styrsystem och ljuskällor går det att göra stora energibesparingar - samtidigt som det är viktigt att ta hänsyn till fler aspekter än enbart de ekonomiska. Forskningen kring hur ljuset påverkar människan har gett oss nya insikter som bör beaktas vid utformningen av belysningssystem för olika typer av miljöer.

PE har en unik kompetens inom belysning och ljusdesign och anlitas ofta när kraven på funktionalitet och konstnärlighet är extra höga. Vi kan även erbjuda helhetslösningar med integrerad arkitektur- och ljusdesign i samarbete med våra egna arkitekter.

Genom att arbeta med visualiseringar av hur den färdiga installationen påverkar ett rum eller en miljö kan vi tillsammans med kunden utforska en rad möjliga alternativ innan vi bestämmer oss för en slutgiltig lösning.

Referenser inom El- och teleteknik
Tornet förnyar Axelsbergs centrum | Stockholm
Sinnrika lösningar | Danderyds sjukhus
Från tung industri till modernt museum | Spårvägsmuseet, Stockholm
Visa fler referenser