Patric Cignozzi Nilsson är fjärde generationens akustiker och han började på PE 2015. Idag hjälper han kunder över hela landet med att förbättra ljudmiljön i rum, byggnader och städer. Patric beskriver sig själv som en ljudnörd och problemlösare och han drivs av att förbättra människors liv med hjälp av akustik.

Varför är akustik viktigt?
Akustik är otroligt viktigt ur många aspekter. Människans hörsel är ett av våra starkaste sinnen och ljud i olika former påverkar bland annat vår hälsa, humör, koncentrationsförmåga och inlärningsförmåga. I hemmet, skolan, jobbet, naturen, för alla dessa platser och många fler är akustiken en viktig del för människans funktion. Bra och dålig akustik är inte bara något som hörs, det känns, upplevs och sätter spår i oss nu och för framtiden. I framförallt skolor och läromiljöer är bra akustik grundläggande för en fungerande skola och för att eleverna och barnen skall få en utbildning och fungerande plats i samhället.

Vad fick dig intresserad av akustik från första början?
Jag är uppväxt med akustik och ljudnörderi. Det har alltid funnits med mig sedan barnsben vare sig jag velat eller inte. Idag är jag tacksam att få föra detta arv vidare som fjärde generationens akustiker.

Hur skulle du beskriva en akustikers arbete?
En akustikers arbete kan vara otroligt varierande, från att delta i projekteringsmöten och diskutera lösningar för konstruktion, ventilation, el och så vidare till att vara ute i ingenstans eller på ett tak i en storstad. Oavsett hur länge du varit akustiker eller hur mycket erfarenhet du har går det alltid att bli överraskad med något nytt och utmanande. För mig är det därför viktigt att ha en bred kompetens för att göra ett bra arbete och prestera ur min position. Att kunna tillräckligt mycket för att ta emot ett uppdrag eller sälja in en tjänst och sedan sätta ihop en grupp med rätt konsulter med fördjupade kunskaper sett till det specifika uppdraget eller kundens behov.

Kan du berätta om ett minnesvärt uppdrag?
Vi gör varje år väldigt många roliga och spännande projekt men två minnesvärda projekt är Kungliga Musikhögskolan och SEB:s nya huvudkontor som dessutom har gemensamma framgångsfaktorer. Vi akustiker fick möjlighet att tidigt komma in projekten och tillsammans med projektgruppen tog vi fram nollhandlingen för att skapa de bästa lösningarna för kunden. Projekten hade också en hög målsättning och uppmuntrade kreativitet och nytänkande i projekteringen.

När känner du att du kan göra mest skillnad för dina kunder?
Jag älskar problemlösning och det är mycket tillfredsställande att som en detektiv lösa problem relaterade till ljud och buller. Speciellt mot privatpersoner som ofta lider av psykisk och fysisk ohälsa på grund av detta problem. Att då lösa det och uppleva den glädje de känner efter månader, ibland år av dåligt mående är mäktigt.

Hur står sig svensk akustik i jämförelse med andra länder?
Sverige ligger bra till på flera fronter men är också eftersatt på andra områden inom akustik. Det blir svårare och svårare att bygga i framförallt storstäder på grund av yttre buller. Tankegången bör snarare vara att bli bättre på att planera och utforma exploateringsområden än att sänka kraven. Ett område som behöver förbättras är att i projekt kravställa kunden och brukarens behov.

I jämförelse med övriga Europa ligger Sverige högt i kravställning på framförallt akustiska parametrar mellan bostäder, men snällare kravställning på exempelvis ljudstörningar än några andra länder. Med det sagt har vi inte orimligt höga krav. Undersökningar visar att cirka 80 procent av boende i bostäder som uppfyller ljudklass C, som är den lägsta nivån enligt BBR, är nöjda med ljudmiljön.

Vad finns det för trender inom akustik just nu?
I takt med skarpare klimatmål och krav på minskad miljöpåverkan är byggnader av trä och framtagande av nya mer miljövänliga material och lösningar den dominerande trenden. Det är en riktning som gör vår roll som akustiker allt viktigare i projekten.

Vid nyår samlades alla akustiker på PE inom erbjudandet Akustik, vad innebär det för kunderna?
Det innebär att vi tar en tydligare position och får mer ytor för samarbeten med andra kompetenser. För våra kunder innebär det inte några större omställningar rent praktiskt utan vi kommer att leverera med samma höga kvalitet men vi är nu fler som kan bidra i projekten. Vi kommer alltid att vara stolta över varumärket LN Akustikmiljö och dess långa historia. Den stora yrkesstoltheten tar vi såklart med oss.

När ska man anlita en akustiker?
Behovet av akustiker är oändligt och vi arbetar framförallt i och omkring byggnader. Behovet finns vid allt från detaljplanearbete till slutbevis i byggprocesser. Det kan röra sig om utveckling av en produkt i en industri eller ett kontor som vill få en effektivare arbetsplats. Ett annat exempel är bostadsmarknaden som idag är hetare än någonsin och det byggs om och renoveras som aldrig förr, likaså har klagoärenden i samband med renoveringar ökat kraftigt. Att byta golv eller flytta ett kök i en bostad kan ha förödande konsekvenser för en grannes ljudmiljö. Här kan det bli mycket kostsamt för en privatperson om en akustiker inte rådfrågas.

Är det dig man ska kontakta?
Absolut! Vi har många duktiga kollegor men det är bara att skicka e-post eller slå en signal så hjälper jag gärna till.