Tillsammans med Automotive Components Floby genomförde PE på bara sex månader ett projekt som med konventionellt arbetssätt skulle tagit ett år. Resultatet blev en robotcell som ökade produktionen av bromsskivor med nästan 40 procent

Att skapa robotcellen genomfördes genom ett agilt samarbete med veckovisa uppföljningar av nedlagda timmar, kostnader och milstolpar. Ett arbetssätt som krävde stor tillit från båda sidor men
som både kund och uppdragsgivare vann på.

Vid årsskiftet 2017/2018 insåg AC Floby att efterfrågan under sensommaren skulle komma att öka så kraftigt att man behövde sätta igång en extra drag-brotch, en maskin som tidigare hade ställts av, för att möta efterfrågan. För att kunna återinstallera drag-brotchen behövdes en ny robotcell, inklusive robotprogrammering, som gör att maskinen kan skapa bromsskivor till lastbilar. PE bidrog med kompetenserna elektrisk konstruktion, riskanalys, CE-märkning, PLC- och robotprogrammering samt dokumentation.