När Skanska uppförde kontorsbyggnaden Aura i centrala Malmö anlitades Integra, numera en del av PE, som konstruktör. Utmaningen har varit att hantera och lösa stabiliteten och projekteringen av fasadens betongsandwichelement. Aura är PEs regionskontor i Malmö med inflytt 2019.

Aura är ett åtta våningars kontorshus som byggs i det som av Skanska kallas Citadellstaden i centrala Malmö. Förutom kontor ska byggnaden även inrymma en förskola. I samma kvarter byggs nya bostäder och de har tillsammans med Aura gemensam källare under gården.

Taket byggdes ihop på marken
Vårt uppdrag omfattade projektering av stomme och fasad i prefabbetong samt stål till byggnad och gårdsbjälklag. Auras fasad utgörs av betongsandwichelement med intermittent ytterskiva, i släppen består fasaden av plåt. Taket är brutet med varierande nockhöjd och bärs upp av stålramar. Dessa är inklädda med plåtsandwichelement och utanpå det slätplåt. Det byggdes ihop och kläddes in på marken i sektioner, volymelement, vilka sedan lyftes upp och sammanfogades. 

Uppdraget utfördes av Integra Engineering, som i november 2019 bytte namn till PE.

Taket är brutet med varierande nockhöjd och bärs upp av stålramar.

Aura är belägen i centrala Malmö med närhet till Malmö Saluhall, Malmö Live och STUDIO.

Auras fasad utgörs av betongsandwichelement med intermittent ytterskiva, i släppen består fasaden av plåt. Bild: Dorte Mandrup A/S