Socialt entreprenörskap och social innovation har kommit att bli det nya svarta, men hur kan och bör det sociala entreprenörskapet skalas upp? I vårt uppdrag för August No Stress Surf Café arbetar PE med verksamhetsutveckling för social impact och långsiktig hållbarhet.

Uppdraget
August No Stress Surf Café drivs av personer med funktionsvariationer. Det är ett arbetsintegrerande socialt företag som startade 2017 i Malmö. PE har en rådgivande roll och arbetar aktivt med verksamhetsutveckling genom ny affärsmodell som innefattar samarbeten med både offentliga och privata aktörer i syfte att skapa mer ekonomisk stabilitet för August No Stress Surf Café och långsiktig hållbarhet.

Resultat
Tillsammans har August No Stress Surf Café och PE skapat nya förutsättningar för verksamheten att finnas kvar på marknaden och växa och därmed bidra till ett mer inkludernade och accepterande samhälle för personer med funktionsvariationer.

Bild: August No Stress Surf Café