Vid moderniseringen av Trollhättans badanläggning i Arena Älvhögsborg anlitades PE som byggprojektledare och ingick i byggherren KB Älvhögsborgs organisation. Vi ansvarade även för byggnadskonstruktioner och var sakkunniga för energi, brand och fuktsäkring på uppdrag åt Peab.

När Trollhättans simhall från 1967 behövde rustas upp nöjde sig Älvhögsborg inte bara med att renovera den befintliga anläggningen. Man byggde också ut med en ny delbar multibassäng med höj- och sänkbar botten för simskolan, relaxavdelning, varmbassäng, vattenrutschkanor och barnlandskap. Den nya badanläggningen blev klar 2020.

PE har haft olika vägar in i projektet. Vi har arbetat åt två beställare med olika uppdrag men i tätt samarbete mot gemensamma mål. PE blev utvalda att delta i projektet för att vi har kompetens, erfarenhet samt bredd och konsulter som är vana att arbeta nära tillsammans.

PEs konsulter Tommy Andersson och Morgan Larsson på återbesök i den färdigställda byggnaden.

Läge nära älven
I och med att anläggningen ligger nära Göta älv, som bland annat trafikeras av fartyg med farligt gods, fanns flera frågor avseende personsäkerhet att beakta så som brandskyddskrav på fasader och glaspartier, placera utrymningsvägar och luftintag.

En komplexitet i projektet var att de nya konstruktionerna byggdes i nära anslutning till befintliga, vilket till bland annat medförde sprängning väldigt nära befintliga grundkonstruktioner. Vi fick också vidta åtgärder för att det som tidigare hade varit ytterväggar efter ombyggnationen skulle klara av en helt annorlunda, varm och fuktig miljö säger Tommy Andersson, uppdragschef och konstruktör. 

En annan viktig uppgift i projektet var att göra statusbedömningar av de befintliga betongkonstruktioner som skulle återanvändas något som slutligen resulterade i valet att utfördes de nya bassängerna i rostfritt stål istället för att spara de gamla konstruktionerna i betong. 

Öppet hela tiden
För att kunna hålla anläggningen öppen under ombyggnaden delades genomförandet upp i tre etapper. Man började med de nya omklädningsrummen och fortsatte sedan med att bygga multibassäng och varmbassäng. Genomförandet avslutades med den nya relaxavdelningen och renoveringen av den befintliga 25-metersbassängen. De rostfria bassängerna byggdes av ett företag från Österrike, när det var dags att lägga botten i den sista bassängen kom pandemin och restriktioner i resandet emellan, färdigställandet försenades ett antal månader men kunde trots det öppnas lagom till inomhussäsongen 2020.

Med hänsyn till medvetna beslut om förändringar höll projektet både tidplan och budget, avslutar Morgan Larsson, byggprojektledare på PE.
 

 

Bild: Arena Älvhögsborg