För att erbjuda attraktiva, sjönära bostäder anlägger Karlskoga kommun två nya konstgjorda vikar vid Aggerudsviken i sjön Möckeln. I fantastiskt läge har PE på uppdrag av markägaren NA Bygg skapat åtta attraktiva tomter med hus i direkt anslutning till vattnet.

I det expansiva Karlskoga har arbetet med att utveckla området runt Aggerudsviken till ett nytt bostadsområde pågått under flera år. Utvecklingsprojektet sticker ut då kommunen skapar nya möjligheter till sjönära boende, något som på många andra orter tvärtom begränsas av strandskyddet. Här anläggs konstgjorda vikar för att inte bara erbjuda närhet till sjön, utan till och med egen båtbrygga vid tomten. Staden kompletteras med en helt ny typ av bostäder.

Vid den ena av de nya vikarna ägs marken av NA Bygg som här utvecklar åtta villatomter. PEs arkitekter anlitades för att planera tomternas utformning och ta fram en hustyp som passar in i området. De första skisserna gjordes redan i slutet av 2017. Byggarbetet inleddes våren 2021 och under 2022 ska husen bli klara för inflyttning.

Souterränghus i tre plan
Då villatomterna sluttar kraftigt ned mot vattnet föll valet på souterränghus i tre plan med både mark- och takterrasser. Alla bostäderna får egen brygga efter vattnet. Husens gestaltning har anpassats för att passa in i den speciella omgivningen.

– Tanken har varit att skapa bostäder med en modern känsla som ändå förhåller sig väl till naturen och vattnet. För att få ett gediget intryck har vi valt en putsad fasad med naturliga jordfärger i varierande kulörer, säger Lars-Göran Otterling, arkitekt SAR/MSA på PE.