Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Ledplastikcentrum vid Bromma sjukhus

Förnyelsen av Ledplastikcentrum vid Bromma sjukhus ett tydligt exempel på hur en äldre byggnad kan omvandlas till högsta nybyggnadskvalitet. PE Teknik […]

Ny vårdbyggnad i Danderyd

Innovativ digital hantering och smarta lösningar för långsiktig hållbarhet präglar Locums byggprojekt för en ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus norr om […]

Psykiatrisjukhus Västervik

Region Kalmar utökar specialistpsykiatrin i Västervik genom att bygga ett nytt psykiatrisjukhus. På uppdrag av Prefabsystem Syd Entreprenad AB har PE […]

Korttidsboende på Jättenegatan

På Falköpings kommuns nya korttidsboende kommer barn och ungdomar med funktionsnedsättning att erbjudas miljöombyte och stimulans och samtidigt som deras anhöriga […]

Tinnerbäckshuset

Det nya Tinnerbäckshuset som byggs vid Universitetssjukhuset i Linköping innehåller lokaler för psykiatri, habilitering, beroendevård samt utbildning och forskning. Det är […]

Psykiatrins kvarter, SÄS

Psykiatrins kvarter vid Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är den största satsningen någonsin på psykiatrisk vård i Borås. PE är huvudkonstruktör för […]

Tåstorps demenscentrum

I gestaltningen av Tåstorps demenscentrum har stor hänsyn tagits till hur dementa personer uppfattar sin omgivning. Byggnaden består av sex huskroppar […]