Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Rosendal

Rosendal är en ny urban och grön stadsdel som växer fram i södra Uppsala. Här byggs en mix av bostäder, handel […]

Elisabeths port

Vänersborg har fått sitt första höghus i det 45 meter höga och trekantiga bostadshuset Elisabeths port. PE Teknik & Arkitektur har […]

Kv Modellen 4

Mitt på en innergård i Vasastan i Stockholm byggs just nu ett gårdshus med 20 hyreslägenheter. Husets stomme ovan mark produceras […]

Östermalms Park

Mitt i Kristianstad håller det kommunala bostadsbolaget ABK på att omvandla ett gammalt sjukhusområde till det moderna och levande bostadsområdet Östermalms […]

Skjutskontoret, Malmö

Med respekt för platsens kulturhistoriska värden, planerar allmännyttiga MKB att uppföra ett nytt grönskande stadskvarter med 256 hyreslägenheter, ett småskaligt torg […]

Kärnekulla Vättervyn

Området Kärnekulla är en helt ny stadsdel i Habo med handel, skola och cirka 700 bostäder. Kärnekulla Vättervyn består av 90 […]

Pixbo Sjöterrass

Pixbo Sjöterrass ligger i Härryda kommun strax utanför Göteborg, i sluttningarna ovanför Rådasjön. Omgiven av villabebyggelse och vackra park- och slottsområden […]

Ekerö Strand

Ekerö kommun utvecklar det tidigare industriområdet Tappsund till bostadsområdet Ekerö Strand som blir en attraktiv entré till hela Ekerö. PE är generalkonsult och […]

Noden – Tegelbruket 5

Kontorshuset Noden kommer med sina sju våningar att skapa plats för cirka 400 medarbetare i teknikparken Science Park Skövde, en dynamisk […]