2017-09-15 | Nyheter

152 nya lägenheter i Uppsala

Det flerfamiljshus som HSB och Riksbyggen tillsammans uppfört i området Åsikten Norra vid Fyrisån i centrala Uppsala är nu inflyttat och klart. I projektet som startade 2014 har PE varit byggledare, installationsledare för el och VVS, sakkunniga inom tillgänglighet samt haft kontrollansvar enligt PBL. Byggnaden fyller kraven för Miljöbyggnad Silver och rymmer 152 lägenheter, en förskola och ett antal lokaler.

Projektet har varit komplicerat på flera sätt. Bland annat har olika marknivåer där byggnaden uppförts medfört utmaningar för geoteknikerna, särskilt eftersom marken till stor del bestått av tjock lera. Dessutom har det varit att svårt att komma åt byggplatsen på grund av att nya gator och VA-ledningar som förlagts i området.

Just nu arbetar PE med flera projekt för Riksbyggen i Uppsala och Sigtuna, bland annat installationsledning i det närliggande området Åsikten Södra.

Tema Projektledning är sen ett år tillbaka en del av Projektengagemangkoncernen. Mer läsning finns på Tema/Projektengagemangs webbplats.